מדיניות מכירת סיגריות אלקטרוניות, נוזלי מילוי ואביזרים.

מקדמה:

"מדיניות מכירות" מתייחס לכל פעולה משפטית הקשורה למוצרים שנרכשו על ידי לקוחות J WELL ISRAEL בחנות הווירטואלית שלו.

 

הגדרות:

בפרק זה, למונחים הבאים תהיה המשמעות הצמודה אליהם

חנות וירטואלית: אתר האינטרנט שבו מוצרים מוצעים לרכישה.

הזמנה: חוזה מכירה ביו לקוח והחנות האינטרנטית

דף מוצר: מתייחס למידע המוצג לגבי מוצר המוצע לרכישה בחנות האינטרנטית.

מוצר: כל רכוש ושירות המוצעים לרכישה בחנות האינטרנטית.

שירות: מכירת מוצר ללקוחות החנות האינטרנטית.

עסקה: כלל הפעולות, עברות, אישורים הקשורים לתשלום המוצרים שהוזמנו על ידי כרטיס אשראי.

 

סעיף 1- נושא

ל"מדיניות המכירות" יש מטרה להגדיר את המונחים ואת התנאים שלהם J WELL ISRAEL מציע ומוכר ללקוחותיה.

התנאים האלו קודמים על כל תנאי אחר שמופיע בכל מסמך אחר בלבד אישור מוקדם רשום וחתום.

 

סעיף 2- אישור לתנאים

כל הרוכש שירותים מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו. התנאים האלו מסדירים את היחסים בין J WELL ISRAEL ללקוח שלו, ושני הצדדים מסכימים להוראותיו.

 

סעיף 3- מוצרים

רוב המוצרים המוצעים למכירה ע"י J WELL ISRAELללקוחותיה, זמינים מידית. אומנם, כל המוצרים המוצעים ע"י J WELLיכולים או לא, להימכר באינטרנט.

 

סעיף 4- הזמנה

מערכת הקלטה אוטומטית משמשת כהוכחת אופי, תוכן ותאריך להזמנה.

J WELL ISRAELיאשר ללקוח את הזמנתו ע"י שליחת אישור בכתובת מייל שהלקוח מסר. ההזמנה תקפה רק לאחר קבלת האישור הנ"ל.

 

J WELL ISRAEL שומרת לעצמה את הזכות לדחות או לבטל כל הזמנה שהיא במיוחד במקרא שהלקוח אינו יכול לשלם או לא שילם את אותה הזמנה או הזמנה קודמת או שהייתה התדיינות בהזמנה קודמת.

המידע שלקוח מסר בזמן ההזמנה מחייבת אותו.

 

J WELL ISRAEL לא יישא באחראיות בטעויות בהקלדת כתובת הספקת ההזמנה (כתובת משלוח, כתובת הוצאת חשבונית) ואיחורים בזמני הספקה או אי יכולת הספקת המוצרים הנובעים מאותם הטעויות.

 

סעיף 5- משלוח

אחרי אישור הזמנה ותשלום סופי של המוצרים המוזמנים, J WELL ISRAEL מתחייה לשלוח ללקוח את המוצרים שהזמין בכתובת המשלוח, בפרק זמן התואם לסוג משלוח שבחר, אלא מקראים חריגים.

כל המוצרים המופיעים בהזמנות ל J WELL ISRAEL הינם מיועדים לשימוש פרטי של אותו לקוח או נמנען שרשום בכתובת המשלוח.

במקרא שלא, הלקוח מתחייב לשלם בעת קבלת ההזמנה, כל המיסים, זכויות וחיובים אחרים של היום או של העתיד שחייבים בגלל המשלוח עצמו של המוצרים עצמם, האחראיות המשותפת של J WELL ISRAELלא תהיה מעורבת.
הלקוחות או המנעים של המוצרים, לא מורשים למכור חלקית או כללית את המוצרים.

המשלוח דרך דואר ישראל, או כל שליח אחר מטעמינו.

מחירון משלוחים נמצא בתפריט "משלוח" שבאתר.

במקרא של איחור בהספקה העולה על שבעה (7) ימים פתוחים, הלקוח רשאי, אם ירצה, לבטל את החוזה הקנייה, במכתב רשום עם אישור מסירה. הזכות לביטול יהיה בתוך שישים (60) ימים פתוחים מתאריך קבלת המשלוח המתוכנן בחוזה.

בעת קבלת המוצר, הלקוח או הנמען יבדוק את תקינות המוצר ויקרא את הוראותיו במדריך המשתמש המצורף.

במידה ואחד או יותר מהמוצרים שהוזמנו חסרים או פגומים, הלקוח או הנמען יצטרך לציין זאת לשליח בזמן ההספקה.

במקרא של פגומים בולטים לעין, הלקוח יוכל להחזיר את המוצר לפי התנאים המופיעים בהוראות השימוש של המוצר.

בנסיבות של חוסר זמינות של המוצרים המוזמנים, הזמנה אחת תישלח בכמה משלוחים נפרדים.

במידה ולקוח מעוניין לקבל מוצרים בכתובות שונות, הוא יזמין בשתי הזמנות נפרדות.

 

סעיף 6- ביטול עסקה

הלקוח יכול תוך 7 ימים מתאריך מסירת המשלוח, להחזיר את ההזמנה ל J WELL ISRAELכנגד זיכוי או החזר כספי. הלקוח חייב להחזיר את המוצרים החדשים, לא משומשים, כולל אביזרים אם יש והוראות שימוש, לכתובת הבאה:

J WELL ISRAEL

רחוב בן יהודה, 45

תל אביב

ישראל

במקרא של ביטול עסקה, J WELL ISRAEL מתחייב להחזיר סכום ששולם ע"י הלקוח ללא הוצאות חוץ מדמי המשלוח.

ההחזר יתקבל תוך 30 יום לכל היותר.

סעיף 7- מחיר

המחירים המופיעים הינם בשקלים חדשים.

המחיר המופיע בדף המוצר אינו כולל דמי משלוח.

המחיר המופיע באישור הזמנה הינו סופי וכולל מיסים, ומע"מ. המחיר כולל מחיר המוצר, דמי טיפול ואריזה ודמי משלוח.

 

סעיף 8- תשלום

המחיר שמחויב ללקוח הינו המחיר המופיע באישור הזמנה שנשלח ע"י J WELL ISRAEL

תשלום המוצרים מתבצע לפי אחת מהשיטות המופיעות באתר המאובטח האחראי על התשלום, או ע"י אישור חברת הביטוח.

 

סעיף 9- תחולת הדין

תנאי מכירות האלה תחת סמכות משפטית של מדינת ישראל

 

סעיף 10- אחראיות

J WELL ISRAELלא תהיה אחראית על נזקים מכל סוג שהוא, מוחשי, מהותי או פיזי שיגרמו משימוש לא תקין במוצרים שנרכשו.

האחראיות של J WELL ISRAELתהיה, בכל מקרא, מוגבלת לסכום הרכישה.

במקרא של קשיים בהגשמת החוזה, הלקוח ו J WELL ISRAELשומרים לעצמם את היכולת להגיע להבנה לפני נקיטת צעדים משפטיים.

 

סעיף 11- ערבון

בכל מקרא J WELL ISRAEL לא תהיה אחראית על אי ציות של החוקים במדינות שאליהם נשלחה ההזמנה.

האחראיות של J WELL ISRAEL היא תמיד מוגבלת למחיר המוצר הרלוונטי בתאריך הרכישה וכך ללא אפשרות ערעור כלפי המותג או החברה המיצרת את המוצר.

הלקוח יוכל ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון (המופיע בראש האתר) או במייל ליצירת קשר ל

j-well.co.il.
תשובה תינתן תוך 48 שעות

 

סעיף 12- מידע משפטי

איסוף נתונים במטרת מכירה מרחוק הינו חובה. הנתונים האלו משמשים לטיפול והספקת הזמנות, הוצאת חשבונית וחוזה אחראיות. חוסר במידע יגרום לפסילת ההזמנה.


TOP
Product successfully added to the product comparison!