www.j-well.co.il תקנון האתר 


בעלת האתר www.j-well.co.il הינה:    J WELL ISRAELחברה היושבת ברחוב בן יהודה 45, תל אביב   ח.פ.558297818
שירות לקוחות של האתר זמין מ-א' עד ה' מ-10 עד 20 וב-ו' עד שעתיים לפני כניסת שבת.
דרך שליחת דואר אלקטרונית מהטופס של יצירת קשר הנמצא באתר.


אחסון האתר על ידי Alwaysdata62 Tiquetonne, 75002 Paris - France

פרטיות וסודיות המידע:
בשום אופן אנחנו לא אוספים כתובות מייל של המבקרים ללא הסכמתם.

איבוד הנתונים:
הנתונים שמתקבלים עוברים עיבוד על מנת להציע הצעות שיווקיות מכוונות אישית. החברה שלנו בלבד, חברות בת (ושותפיה, אם הסכמתם) יקבלו אותם.

בהתאם לחוק, אנו שומרים את הנתונים האלו לתקופות זמן מוגדרות בהתאם למהות שבה העברתם אותם.

 

זכויות יוצרים וקניין רוחני:


החברה J WELL הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובסימני המסחר הקשורים אליה, באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.

המותג "J WELL" וכך גם כלל המותגים המוצגים באתר, התמונות, האיורים ולוגו שמופיעים על

האריזות שיהיו רשומים או לא , יישארו בבעלות בלעדית של חברת J WELL ISRAEL , למעט זכויות יוצרים על המותגים המוצגים באתר.

 כל העתקה מלאה או חלקית, שינוי או שימוש במותגים, איורים ולוגו מכל סיבה שהיא ללא אישור מוקדם מחברת J WELL ISRAEL הינה לגמרי אסורה. כך גם לגבי שילוב עם כל מותג, סמל ולוגו או כל סימן מיועד ליצר לוגו מורכב, בלבד הלוגו והתיאורים השייכים למותגים שבאתר. כך גם לגבי זכויות יוצרים, איורים ודגמים, פטנטים ששייכים לחברת J WELL ISRAEL.

J WELL ISRAEL אוסר כל הדבקה של היפרלינק לכיוון האתר או היפרלינק שמשתמש בשיטת ה" TRANSCLUSION". משמש שירצה להוסיף באתרו הפרטי קישור לעמוד הבית של האתר יצטרך קודם לבקש אישור מ J WELL ISRAEL .


TOP
Product successfully added to the product comparison!